Pate cho mèo vị cá ngừ và cá chub IRIS OHYAMA Tuna Chub

25.000 

Pate cho mèo vị cá ngừ và cá chub
Pate cho mèo vị cá ngừ và cá chub IRIS OHYAMA Tuna Chub

25.000